Hangende tuinen van Babylon

natuur icoon

De hangende tuinen van Babylon werden volgens de overlevering in de 6e eeuw v.Chr. gebouwd in opdracht van de Babylonische koning Nebukadnezar. Het plantrijke gebouw zou hebben gestaan nabij de huidige stad Bagdad.


Lees verder

Een uniek wereldwonder nabij Bagdad in Irak

De hangende tuinen van Babylon zouden in eerste instantie niet opgenomen worden in de lijst van wereldwonderen. Antipater en Philo benoemden in eerste instantie zowel de mueren als de tuinen van Babylon als bezienswaardigheid en wonder. Babylon werd in de Romeinse oudheid al bewonderd vanwege de omvang van de muren. Babylon was in die tijd de grootste ommuurde leefgemeenschap. In eerste instantie leek het erop dat de muren van Babylon als klassiek wereldwonderen bestempeld zouden worden. De muren moesten uiteindelijk plaats maken voor de vuurtoren van Alexandrië.

De hangende tuinen van Babylon werden volgens de overlevering in de 6e eeuw v.Chr. gebouwd in opdracht van de Babylonische koning Nebukadnezar. Het bijzondere gebouw zou gestaan hebben nabij het huidige Bagdad in Irak. Volgens de beschrijvingen van Strabo en Diodorus Siculus waren de tuinen van Babylon een dusdanige bijzondere botanische en architectonische kunstwerk dat het toen al als een wonder werd beschouwd.

De hangende tuinen van Babylon bestond uit een serie terrassen, omringd door muren met torens. De muren waren volgeplant met bijzondere bomen, planten en bloemen. Het moet een bijzonder gezicht zijn geweest in een omgeving door voornamelijk door zand werd bepaald. Het bouwwerk was ongeveer 150 bij 150 meter en 30 meter hoog. De tuinen ‘hingen’ als het ware boven de oevers van de rivier de Eufraat. Bijzonder was de irrigatiemethode: onderaardse kanalen zorgden voor de aanvoer van water. Het aanleggen van de hangende tuinen duurden waarschijnlijk van 606 to 562 v.Chr. In sommige verhalen over de hangende tuinen van Babylon wordt de halflegendarische koningin Semiramis als bouwster genoemd.

Volgens de legende liet Nebukadnezar de tuinen aanleggen om zijn depressieve kersverse echtgenote, Amytes, op te vrolijken. Amytes kwam uit een bergachtige streek en was gewend veel groen om zich heen te hebben. De tuinen moesten haar helpen wennen aan het leven in het grote Babylon.

De weelderige tuinen van Babylon worden uitgebreid beschreven door Griekse historici zoals Strabo en Diodorus Siculus. Verder zijn er weinig concrete bewijzen voor het daadwerkelijke bestaan van de tuinen bewaard gebleven. Wel zijn er wat indirecte aanwijzingen gevonden bij opgravingen van het paleis in Babylon, maar deze sluiten niet aan bij de soms zeer uitbundige beschrijvingen van de pracht en praal van de tuinen van Babylon.

Het is mogelijk dat in de loop der tijd de tuinen verward zijn met die van Nineveh. Babylonische bronnen in de vorm van kleitabletten beschrijven namelijk wel tuinen in Nineveh, inclusief een op een schroef van Archimedes gelijkend proces om water op de gewenste hoogte te krijgen om voor voldoende irrigatie te zorgen.

Assyrische vorsten zoals Assurbanipal hadden inderdaad hangende tuinen laten aanleggen en zij verzamelden planten en bomen. Volgens de legende zorgde Semiramis, de dochter van de godin Derketo en de echtgenote van een Assyrische vorst, voor de hangende tuinen in Assur. Hun faam zou op Babylon zijn overgeprojecteerd.

De Duitse archeoloog Robert Koldewey van in 1899 resten op de locatie van het oude Babylon die overeen zouden komen met de tuinen zoals deze beschreven waren zoals kamers met gaten voor beplanting en een steensoort die ook gebruikt zou zijn bij de bouw van de tuinen van Babylon. Omdat de plek bij de citadel van Babylon overeen komt met de verhalen, was hij van mening dat hij de tuinen had gevonden. Echter de plek is qua afstand dusdanig ver verwijderd van de resten van de rivier de Eufraat dat het onmogelijk moet zijn geweest om al planten van water te kunnen voorzien.

De tuinen van Babylon zouden ongeveer 250 jaar hebben bestaan en afgaande op de beschrijvingen moet het van aanzienlijk formaat zijn geweest. Het blijft daarom nog steeds verwonderlijk dat er tot op de dag van vandaag geen concrete bewijzen zijn gevonden. In ieder geval spreken de tuinen van Babylon al zo lang tot de verbeelding dat onderdeel is geworden van de 7 klassieke wereldwonderen. Vlieg je naar één van de zeven wereldwonderen heb je te maken met vlucht annulering dan heb je mogelijk recht op een financieel compensatie.

Video over Hangende tuinen van Babylon: